ประกันอัคคีภัยบ้าน สิ่งสำคัญต่างๆที่ควรรู้

การทำประกันอัคคีภัยบ้าน เป็นการทำเพื่อประกันความเสี่ยงของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ และคุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุอื่นจากภัยที่ได้ระบุไว้ เช่น ภัยจากระเบิด ภัยจากฟ้าผ่า ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นต้น โดยบทความนี้มีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัย

ผู้ที่มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย

ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และผู้ที่มีสิทธิ์ได้ผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเอาประกันภัย

จำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยหรือไม่

หากกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ถ้าว่ากันตามกฎหมายก็จะต้องทำประกันอัคคีภัย ไม่อย่างงั้นจะขอกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเป็นหลักประกันให้กับธนาคารหากบ้านเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ โดยจะต้องมีการต่อประกันอัคคีภัยในระหว่างที่มีการผ่อนบ้านจนกว่าจะหมดสัญญา แต่หากซื้อบ้านด้วยเงินสด กฏหมายก็ไม่ได้บังคับให้ต้องทำประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอะไรบ้าง

  • สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก หมายถึงส่วนของบ้านที่อยู่บริเวณเหนือพื้นดินขึ้นไป เช่น พื้น ผนัง เสา หลังคา หน้าต่าง ประตู รั้ว เป็นต้น
  • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว เป็นต้น

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอย่างอื่นหรือไม่

หลายคนอาจคิดว่าประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองเฉพาะกรณีไฟใหม้ แต่ประกันอัคคีภัยนั้นจะคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากกรณีอื่นๆด้วย เช่น น้ำท่วมบ้าน ภัยระเบิด พายุฝนพังบ้าน ฟ้าผ่าบ้าน เป็นต้น ดังนั้นหากบ้านเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วบ้านได้รับความเสียหาย ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อคุ้มครองได้

ประกันอัคคีภัย ควรเลือกอย่างไร

หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของเรา ก็จะได้รับเงินทดแทนตามมูลค่าของความเสียหายที่มีการเกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินมูลค่าทุนประกัน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน จึงไม่จำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยเกินมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีราคา 3 ล้านบาท แต่เลือกทุนประกัน 5 ล้านบาท หากเกิดไฟใหม้ ก็จะได้รับเงินทดแทนสูงสุดเพียง 3 ล้านบาท ทั้งนี้ควรเลือกทุนประกันที่ให้ความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากหากเกิดเหตุ ก็จะได้รับเงินทดแทนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าของความเสียหายที่ไม่เกินทุนประกัน

ต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันอัคคีภัยเท่าไหร่

แต่ละบริษัทจะมีเบี้ยประกันอัคคีภัยที่ไม่เท่ากัน แต่โดยทั่วไปเบี้ยประกันอัคคีภัยต่อปีจะคิดประมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ จากทุนประกัน เช่น หากต้องการทุนประกันบ้านราคา 2 ล้านบาท ก็ต้องมีการจ่ายเบี้ยประกัน 2,000 บาทต่อปี

หากทำประกันอัคคีภัยบ้านไว้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์อื่นๆตามที่มีการระบุภัยไว้ ก็จะได้รับเงินสินไหมทดแทน ดังนั้นจึงเป็นการประกันความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี