พระประจำวันเกิด กับปางพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

หลายๆ ครั้งเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปทำบุญ หลายคนมักจะมองหาพระประจำวันเกิด ที่พุทธศาสนิกชนมักจะทำการสักการะ และให้ความเคราพบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีด้วยกันทั้งหมด 8 ปาง ซึ่งก็คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธกลางวัน พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ โดยที่แต่ละปางก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จนทำให้หลายๆ คนมีความสับสน ซึ่งวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับพระประจำวันเกิด กับปางพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน เพื่อที่จะทำให้ครั้งต่อไปสามารถสักการะได้ถูกต้อง

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

ปางถวายเนตร จะมีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถยืน พระเนตรทั้ง 2 ข้างเปิดกว้าง พระหัตถ์ทำท่าประสานเอาไว้อยู่หน้าตัก โดยที่พระหัตถ์ขวาจะทำการซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย

พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ และปางห้ามสมุทร

ปางห้ามญาติ จะมีลักษณะที่จะยกพระหัตถ์ข้างขวาข้างเดียว โดยที่จะยกขึ้นอยู่เสมอระดับหน้าอก ซึ่งจะมีข้อแตกต่างระหว่างปางห้ามสมุทร เพราะจะทำการยกพระหัตถ์ขึ้นทั้ง 2 ข้าง แต่ทั้ง 2 ปางจะยืนอยู่ในอิริยบถยืนเหมือนกันทั้งคู่

พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์

ปางไสยาสน์ จะมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือท่ากำลังบรรทมตะแคงขวา พระเนตรทั้ง 2 ข้างจะหลับสนิท พระเศียรหนุนหมอน โดยที่พระหัตถ์ทางซ้ายจะทาบไปตามพระวรกาย ส่วนพระหัตถ์ขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอน

พระประจำวันพุธ ปางอุ้มบาตร(กลางวัน) และปางป่าไลไลยก์(กลางคืน)

ปางอุ้มบาตร จะมีลักษณะอยู่ในอิริยาบถท่ายืน โดยที่พระหัตถ์ทั้งสองข้างจะถือบาตรเอาไว้ ส่วนปางป่าเลไลยก์ จะมีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถนั่งประทับบนก้อนหิน โดยที่พระบาททั้งสองข้างวางอยู่บนดอกบัว

พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ

ปางสมาธิ จะมีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถนั่งสมาธิ โดยที่พระบาทขวาจะวางทับอยู่บนพระบาทซ้าย ส่วนพระหัตถ์จะซ้อนกันอยู่ตัก

พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง

ปางรำพึง จะมีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถยืน โดยที่พระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างทำท่ายกมือขึ้นประสานกันตรงระดับหน้าอก โดยที่พระหัตถ์ขวาจะทับพระหัตถ์ซ้าย

พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก

ปางนาคปรก จะมีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถนั่งสมาธิ ซึ่งจะมีความคล้างคลึงกับปางสมาธิ โดยที่จะมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือจะมีพญานาคแผ่ขึ้นมาจากไหลปรกพระเศียร

การทำบุญพระประจำวันเกิด กับปางพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ไม่ได้มีข้อกำหนดที่เจาะจงว่าจำเป็นที่จะต้องทำบุญให้ตรงกับวัน และปางที่ตรงเพียงเท่านั้น เพราะจริงๆ การทำบุญสามารถทำได้ทั้งหมด เพราะการทำบุญคือการสร้างกุศลให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญกับปางไหนก็ตาม ก็สามารถทำได้อย่างสบายใจเลยนั่นเอง