วัคซีนในผู้สูงอายุที่ไม่ควรละเลย

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยที่เราสามารถป้องกัน และดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล และเอาใสใจมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะวัคซีนจะสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับความเสื่อมภูมิคุ้มกันที่เริ่มลดลงมาเรื่อยๆ ส่งผลให้อาจจะติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ภาวะความรุนแรงก็จะมากกว่าปกติอีกด้วย ดังนั้นการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก็เพื่อป้องกันโรคย่อยต่างๆ ที่มีความเสี่ยง ที่ผู้สูงอายุไม่ควรชะล่าใจ หรือละเลยนั่นเอง โดยเฉพาะวัคซีนในผู้สูงอายุชนิดเหล่านี้ที่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด

1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นภาหะที่สามารถพบได้ทุกช่วง ทุกวัย สาเหตุเกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน โดยที่อาการเบื้องต้นจะมีไขหวัด แต่มีความรุนแรงมากกว่า นอกจากนี้ยังมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว โดยที่หลอดลมอาจจะเกิดการอักเสบ และปอดบวมได้นั่นเอง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพราะถ้าหากเป็นไข้หวัดก็อาจจะส่งผลที่รุนแรงได้ เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมามากมาย จึงทำให้ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรค และความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2.วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่พบเจอในคนไทยเป็นอันดับต้นๆ เกิดขึ้นมาจากการอักเสบของเซลล์ดับ ที่มาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยตรง โดยที่สามารถติดต่อได้จากทางเลือก และสารคัดหลั่ง โดยที่อาการส่วนใหญ่ที่พบเจอก็คือ จะมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ คลื่นไส้ ตาเหลือง ตัวเหลือง จุกแน่น ปัสสาวะสีเข้ม โดยที่ความน่ากลัวของโรคดังกล่าวก็คือ ถ้าหากผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ก็อาจจะนำไปสู่การมีพังผืดจนตับแข็ง และพัฒนาไปเป็นโรคตับได้นั่นเอง ซึ่งการฉีกไวรัสตับอักเสบบีจะฉีดทั้งหด 3 ครั้ง โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรกประมาณ 1 – 2 เดือน และเข็มที่ 3 จะห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

3.วัคซีนปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ หรือปอดบวม เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ส่วนใหญ่ก็คือพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆ รวมไปถึงไวรัสทั่วๆ ไป โดยที่อาการเริ่มต้นจะมีการไอ เสมหะ หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย ไม่ไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน โดยที่แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เพราะภูมิต้านทานในตัวต่ำ จึงส่งผลให้สามารถเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ขึ้นกับร่างกายได้ โดยสาเหตุมาจากปอดอักเสบนั่นเอง เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนปอดอีกเสบสำหรับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกัน และช่วยลดระดับความรุนแรงของเชื้อได้นั่นเอง

ปัจจุบันยังมีวัคซีนต่างๆ อีกมากมาย ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายู เพราะเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพ เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไม่เพียงเพื่อช่วยป้องกันโรคเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถลดระดับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเอง